خانم دامپزشک بد شانسی که قصد نوازش گاو در حال زایمان رو داره و عکس العمل وحشتناک خانم گاو

http://dl.bia2mobile.com/clip/901224/gav(B2m.ir).jpg


http://www.imgiran.com/images/x0rtz1dungrttx4rflf3.bmp