تقلب های مدرن و حرفه ای

                                            تقلب

امتحان یعنی بدبختی! یعنی کلنجار رفتن با کتابها و جزوههایی که حتی حوصله ورق

زدنش هم نیست چه برسد به حفظ کردن و یادگرفتن و این جور چیزها. در نتیجه تقلب از اینجا شروع میشود که: »امتحان اجباریه و چه بخوای و چه نخوای باید امتحان بدی.

کتابهایی که اصلا در طول ترم یکبار هم ورق نخورده، جزوههای تلنبار شده، مباحث سنگینی که گاهی هیچی ازش نمیفهمی و از همه مهمتر استاد بد نمرهای که خیلی

کرم به خرج بده بهت میده 3 یا 4! و بعدشم میافتی و مشروط میشی و اون وقت حاﻻ حاﻻها باید بیفتی دنبال مدرک ... همه اینها باعث میشه به راه میانبر فکر کنی! درست

مثل یه معادله ساده است. تو درس بلد نیستی در نتیجه معلوماتیرو که باید حفظ میکردیرو با خودت میبری سر جلسه و بموقع ازشون استفاده میکنی! همین!«


البته بعضیها در این باره اختﻼف نظر دارند. مثل دانشجویی که معتقد است کﻼً اگر خوششانس باشی میتوانی نمره همه درسها را از تقلب بگیری. 

 

 

دانشجوی دیگری میگوید: »تقلب آخرین راهه، یعنی جواب بعضی سؤالهای مهم رو که وقت نکردی بخونی و نمره زیادی هم داره و مراقب هم حواسش نیست میشه با تقلب

داد.« در هر صورت تقلب چه کم و چه زیاد به روال معمول امتحانات تبدیل شده و به رغم احتمال لورفتن و گرفتن ورقه و دادن نمره صفر و محروم شدن از امتحانات همچنان بر قوت

خودش باقی است. به عبارت دیگر با زیادشدن ضریب امنیتی، روشها و راههای تقلب هم پیچیدهتر شده است.


دسترنج!

تقلب انگار به یک جور مشکل تبدیل شده و اصﻼً خیلیها دیگر حتی ترس و نگرانی هم بابتش ندارند! اما چرا تقلب. شاید علتش این باشد که به قول بعضی از بچههای مهربان و انسان دوست: »بابا مگر همه نمیگن آدمها باید به هم کمک کنند و از همدیگر دستگیری کنند؟ مگه نباید تا توانیم دلی به دست آوریم؟ آدم با این کار به

 

دوستش که وقت نکرده درس بخونه کمک میکنه! تا اونم قبول بشه. بعدها هم هر وقت، وقت کرد میره درس میخونه و کسب علم و معلومات! تازه مگر آدم با جواب دادن 4، 5 تا سؤال باسواد میشه؟! خب معلومه که نمیشه پس چطوری با جواب ندادنش باید بیفته؟ آخه این انصافه؟!« یا: »مهم اینه که نمره آدم حاصل دسترنج آدم باشه. وقتی با هزار استرس و دلهره از ترس گیر افتادن و لو رفتن باید جوابهارو برسونی یا جاسازی کنی و بموقع ازش استفاده کنی، خب این خودش میشه حاصل رنج دیگه!« یا جالبتر: »نمیدونم چرا اما انگار نمره تقلب بیشتر میچسبه یه جوریه دیگه، فکرشو بکن، آدم در طول ترم درس نخونه و آخر سرم قبول بشه. این یه حال دیگهای داره!«


نگاه کردن به این طرف ممنوع!

این روزها بازار تقلب با روشها و البته متخصصانش همه جا گرم است. مراقبها و مسئولهای ام تحانات هم از آنجا که

احتماﻻً فکر اینجا را نمیکردند که روزی نیاز به هزار تا چشم برای دیدن همزمان همه پیدا کنند، از عهده مراقب بودن با این حد از دقت برنمیآیند و هنوز هم امید خیلیها به چشمان مراقب است تا زاغ هر کسی را بزند به جز خود آنها را.

راه و چاه

اگر بدانید از چه روشی و کی استفاده کنید، هم نمره میگیرید هم لو نمیروید.

                                                          تقلب

میگوید: »اوﻻً که باید بغلیرو بشناسی چون ممکنه خودشم چرت و پرت نوشته باشد و وضعت بدتر بشه، فاصلهتون هم باید خوب باشه، البته تازگیها صندلیهارو خیلی بد میچینن و از قصد بین هر کدوم 10 متر فاصله میذارن! حاﻻ باز اونایی که چشمهاشون تیزه خوب میبینند اما اون بیچارههایی که چشم نزدیکبین دارن کﻼً باید دور این راهرو خط بکشن. گفتم خط. خطم خیلی مهمه. اگر شخص مورد نظر بدخط یا ریز و توهم توهم نوشته باشه باز هم کار سخت میشه و شاید چیز زیادی نتونی از روش بنویسی. اما در کل راه کم خطریه چون اوﻻً یا نمیتونن زیاد گیر بدن و نهایت با چند تا تذکر سر و تهاش هم مییاد؛ ثانیاً اگر هم گیر بدن هیچ مدرکی ندارن!«


برخی برای اینکه ورقهشان را سفید تحویل ندهند ترجیح میدهند جملههای کمکی همراه ببرند: »بهتره توی کاغذهای کوچیک با خط ریز و به شکل خﻼصه همراه آدم باشه. تو جیب و جامدادی و هر جایی که بشه قایم کنی و سرجلسه وقتی دیدی سر مراقب گرمه، از روش بنویسی.


اگه میخوای لو نری میتونی یک کمی زودتر بری سرجلسه و روی میز یا دیوارکناری یا حتی روی دستت و پاتو کنار کتونی بعضی چیزها رو خیلی ریز بنویسی. این جوری دیگه نگران گرفتن تقلب هم نیستی چون میتونی بگی این رو از قبل نوشتن و دست و پاترو هم مخفی کنی!«


روشهای مدرن                 

                                                 تقلب

... ضبط صوت دیجیتالی و تلفن همراه، شیوههای جدیدتریند اما پیدا کردن جواب سؤالها در بین جملههایی که قبﻼً ضبط شده، سخت و وقتگیر است در ضمن احتمال اینکه تابلو بشی خیلی باﻻست. یکی از تازهترین شیوهها عکس گرفتن از روی ورقه و بلوتوث کردن آن به گوشی بنده خدایی است که محتاج جواب مانده.


شیوههای پرخطر عوض کردن ورقه یا فرستادن کس دیگری سر جلسه امتحان پرخطر است و فقط به درد مواقع اضطراری و ناچاری میخورد. اما رساندن جوابها با صدای بلند حتی از کنار در یا پنجره ـ یا با اشاره انگشت و لبخوانی راه آسانتری است و البته رایج.

/ 2 نظر / 147 بازدید
امین و مهشید و ...

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] سلام دوست عزیز اومدم که دعوتت کنم به وبلاگ شخصی ما سه تا ... امین و مهشید و خدا امروز 12 اردیبهشت 91 افتتاح شد وبلاگمون همه حرفای ما اینجا نوشته میشه ، وبلاگی که هدفش تجربه لحظات امید و آرامشه حرفایی کاملا متفاوت و نو ... امیدواریم روزهای قشنگی رو در کنار شما بسازیم حضور شما رو صمیمانه خوش آمد میگیم www.ma3ta.com

امین و مهشید و ...

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] سلام دوست عزیز اومدم که دعوتت کنم به وبلاگ شخصی ما سه تا ... امین و مهشید و خدا امروز 12 اردیبهشت 91 افتتاح شد وبلاگمون همه حرفای ما اینجا نوشته میشه ، وبلاگی که هدفش تجربه لحظات امید و آرامشه حرفایی کاملا متفاوت و نو ... امیدواریم روزهای قشنگی رو در کنار شما بسازیم حضور شما رو صمیمانه خوش آمد میگیم www.ma3ta.com