داستان طنز و ضد دختر بسیار باحال

مردی برای تولد همسرش به شیرینی فروشی محل تلفن زد تا کیک او را سفارش دهد.
فروشنده پرسید که چه پیغام تبریکی روی کیک بنویسد؟

مرد فکری کرد و گفت
بنویسید: با اینکه داری پیرتر میشوی ولی هر روز بهتر میشوی :) فروشنده پرسید چهجوری این پیغام را بنویسد. مرد گفت:خب، "با اینکه داری پیرتر میشوی" در بالا و "ولیهر روز بهتر میشوی" در پایین مهمانی شروع شد، پاسی از شب گذشته بود که کیک ارسالشد. در جعبه کیک که باز شد مهمانها شوکه شدند ،چون روی کیک نوشته شده بود : بااینکه داری پیرتر میشوی در بالا ، ولی هر روز بهتر میشوی در پایین !!!!

نتیجه
: هیچ وقت سفارش کیک را تلفنی انجام ندهید
/ 0 نظر / 19 بازدید