کد بنرهای تبلیغاتی ما

 برای حمایت از ما یکی از کد های زیر را در ویرایش قالب وبلاگ و یا وبسایت خود قرار دهید و سپس ما را مطلع سازید تا بنر شما نیز در وبسایت ما قرار گیرد.

 

 <a href="http://male-and-female.persianblog.ir/" target="_blank" title=""><div style="text-align: center;"><img src="http://www.imgiran.com/images/j7q762caiodjiyx0lp1g.gif" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></div></a><a href="http://male-and-female.persianblog.ir/" target="_blank" title=""><div style="text-align: center;"> </div></a>

 

********************************************************
<div style="text-align: center;"><a href="http://male-and-female.persianblog.ir/" target="_blank" title=""><img src="http://www.imgiran.com/images/nrl0pkl1c6fpwxhb2w83.gif" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></a></div>

/ 0 نظر / 20 بازدید